KA-UniKA-Uni
Đóng gói

Đóng gói

“ĐÓNG GÓI” Tài sản trí tuệ (TSTT) bởi KA-Uni là thủ tục pháp lý nhằm xác lập quyền sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức đối với TSTT dựa trên tác quyền MBTAG. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp giải pháp chuyên nghiệp và toàn diện để bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ. Quy trình này không chỉ giúp xác lập quyền sở hữu cho cá nhân và tổ chức dựa trên tác quyền MBTAG mà còn chống lại sự xâm phạm, làm giả và ăn cắp chất xám.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ việc đăng ký nhãn hiệu, tác quyền, đến kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, và duy trì tên miền, đồng thời cung cấp các giải pháp bảo vệ chỉ dẫn địa lý và tên thương mại.

Với đội ngũ luật sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo minh bạch, công bằng và hiệu quả, giúp khách hàng không chỉ bảo vệ mà còn tối ưu hóa giá trị kinh tế từ tài sản trí tuệ thông qua việc định giá, góp vốn bằng tài sản trí tuệ dựa trên tác quyền MBTAG.

Quy trình đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

1. Quy trình quyền tác giả

Tên thủ tụcThủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả
Loại thủ tụcBản quyền tác giả
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Bản quyền tác giả.

Thời gian thẩm địnhTrong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ
Trình tự thực hiện

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

- Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Cách thức thực hiệnNộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Bản quyền tác giả, Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện Phòng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2016 quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan).

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;

(2) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

(3) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

(4) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

(5) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

(6) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm 3, 4, 5 và 6 trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.
Đối tượng thực hiệnGồm: Cá nhân, tổ chức.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhGiấy chứng nhận.
Lệ phíKhông
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiTờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/QĐ-BVHTTDL ngày 02/7/2016 quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan).

Phí đăng ký quyền tác giả

1

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm nhiếp ảnh.

100.000đ
2

a) Tác phẩm kiến trúc;

b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

300.000đ
3

a) Tác phẩm tạo hình;

b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

400.000đ
5

a) Tác phẩm điện ảnh;

b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

500.000đ
6Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính600.000đ

Lưu ý: Mức thu phí ở trên áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả lần đầu. Trường hợp xin cấp lại thì mức thu bằng 50% mức thu lần đầu.

2. Quy trình quyền liên quan

1. Thẩm định hình thức đơn

Thời gian thẩm định: trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ

2. Thông báo dự định cấp văn bằng

Hồ sơ hợp lệ: trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận

3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận

Phí đăng ký quyền liên quan tác giả

1

Cuộc biểu diễn được định hình trên:

a) Bản ghi âm;

b) Bản ghi hình;

c) Chương trình phát sóng.

 

200.000đ

300.000đ

500.000đ

2Bản ghi âm200.000đ
3Bản ghi hình300.000đ
4Chương trình phát sóng500.000đ