KA-UniKA-Uni
Đóng gói

Đóng gói

“ĐÓNG GÓI” Tài sản trí tuệ (TSTT) bởi KA-Uni là thủ tục pháp lý nhằm xác lập quyền sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức đối với TSTT dựa trên tác quyền MBTAG. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp giải pháp chuyên nghiệp và toàn diện để bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ. Quy trình này không chỉ giúp xác lập quyền sở hữu cho cá nhân và tổ chức dựa trên tác quyền MBTAG mà còn chống lại sự xâm phạm, làm giả và ăn cắp chất xám.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ việc đăng ký nhãn hiệu, tác quyền, đến kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, và duy trì tên miền, đồng thời cung cấp các giải pháp bảo vệ chỉ dẫn địa lý và tên thương mại.

Với đội ngũ luật sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo minh bạch, công bằng và hiệu quả, giúp khách hàng không chỉ bảo vệ mà còn tối ưu hóa giá trị kinh tế từ tài sản trí tuệ thông qua việc định giá, góp vốn bằng tài sản trí tuệ dựa trên tác quyền MBTAG.