KA-UniKA-Uni

Chào mừng đến với
KA-UniCrown

KA-Uni là nền tảng đào tạo và đóng gói sở hữu trí tuệ, được bảo trợ bởi Pháp luật và vận hành bởi công nghệ cao. Đây là một trong những dự án của King Attorney Academy (thuộc hệ sinh thái King Attorney). Tại đây lưu giữ những giá trị trí tuệ của các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, từ thủ công đến tự động hóa sau khi được xác thực và kiểm định bằng các hoạt động cụ thể...

Xem thêm
Chào mừng đến với KA-Uni

Dịch vụ của chúng tôi

KA-Uni là nền tảng Đào Tạo, Đóng Gói, và Khai Thác Tài Sản Trí Tuệ theo tác quyền MBTAG. Chúng tôi tự hào là nhà tiên phong trong việc phát triển và áp dụng tác quyền MBTAG cho Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Với tác quyền MBTAG, KA-Uni cam kết tích hợp lợi ích bền vững của các cá nhân, tổ chức trên nguyên tắc hiệu quả, an toàn, công khai, công bằng và minh bạch.

Xem thêm

Bản tin pháp lý

Tin tức

KA-Uni hướng đến xây dựng một nền tảng giáo dục, đào tạo và đóng gói quyền sở hữu trí tuệ vững chắc tích hợp bởi công nghệ cao

"KAUni hướng đến xây dựng một nền tảng giáo dục, đào tạo và đóng gói quyền sở hữu trí tuệ vững chắc tích hợp bởi công nghệ cao."

TS.LS. Đỗ Hữu Chiến
KA-Uni hướng đến xây dựng một nền tảng giáo dục, đào tạo và đóng gói quyền sở hữu trí tuệ vững chắc tích hợp bởi công nghệ cao

"Trong hành trình xây dựng và phát triển, KA-Uni luôn chú trọng đến sự hợp tác toàn diện và tích hợp lợi ích của các đơn vị đối tác trên tinh thần thiện chí, an toàn, công khai và minh bạch." — Xem thêm

TS.LS. Đỗ Hữu Chiến
KA-Uni hướng đến xây dựng một nền tảng giáo dục, đào tạo và đóng gói quyền sở hữu trí tuệ vững chắc tích hợp bởi công nghệ cao

"MBTAG là tác quyền thuộc sở hữu và phát triển bởi KA-Uni, được thiết kế để áp dụng giải quyết các vấn đề phát sinh của cá nhân và tổ chức trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc."

TS.LS. Đỗ Hữu Chiến