top of page
King Attorney Uni slogan
Group 536a.png

Chào mừng đến với
KA-Uni      

Crown

KA-Uni là nền tảng đào tạo và đóng gói sở hữu trí tuệ, được bảo trợ bởi Pháp luật và vận hành bởi công nghệ cao. Đây là một trong những dự án của King Attorney Academy (thuộc hệ sinh thái King Attorney). Tại đây lưu giữ những giá trị trí tuệ của các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, từ thủ công đến tự động hóa sau khi được xác thực và kiểm định bằng các hoạt động cụ thể...

Hình nền

Dịch vụ của chúng tôi

KA-Uni với vai trò xác thực cung cấp nền tảng đóng gói tài sản sở hữu trí tuệ, đưa ra tác quyền mẫu MBTAG cho Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Tích hợp lợi ích bền vững của các cá nhân, đơn vị trên tinh thần hiệu quả, an toàn, công khai, minh bạch bằng các dịch vụ sau:

Frame 7.png

Đóng gói

Tài sản trí tuệ

Frame 9.png

Định giá

Tài sản trí tuệ

Frame 10.png

Chuyển giao

quyền sử dụng Tài sản trí  tuệ

Frame 11.png

Góp vốn bằng Tài sản trí tuệ

Frame 8.png

Gọi vốn cho

Doanh nghiệp có 

Tài sản trí tuệ

BACKGROUND 5a-23.jpg
"KA-Uni hướng đến xây dựng một nền tảng giáo dục, đào tạo và đóng gói quyền sở hữu trí tuệ vững chắc tích hợp bởi công nghệ cao"

TS.LS. Đỗ Hữu Chiến

ĐỐI TÁC

Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
bottom of page