KA-UniKA-Uni
Tổng quan KA-Uni

Tổng quan

KA-Uni là nền tảng (platform) đào tạo và đóng gói TÀI SẢN TRÍ TUỆ thuộc King Attorney Academy, được bảo trợ bởi pháp luật và hướng tới vận hành bởi công nghệ cao Ai, Big Data, Blockchain, NFT, DAO. Đây là một trong những dự án dựa trên tác quyền MBTAG (Ka-Meta, Ka-Blockchain, Ka-Tech, Ka-Academy, Ka-FundGates) và/hoặc được hiểu (Million Billion TAG) và/hoặc được hiểu tiền số (KAM, KAB, KAT, KAA và KAG) của King Attorney. Tại đây lưu giữ những giá trị trí tuệ của các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, từ thủ công đến tự động hóa sau khi được xác thực bởi King Attorney và trong số Big 5 như: Deloitte, PwC, Ernst & Young, KPMG, BDO và chính TÀI SẢN TRÍ TUỆ là “GIÁ TRỊ CỐT LÕI” mà Luật Sư và Tài Phiệt Quốc Tế Do Thái đã vận dụng hơn 500 năm trước tới nay để khai thác dòng tài chính toàn cầu như: Microsoft, Apple, Facebook, Google, Amazon… Tại Việt Nam TÀI SẢN TRÍ TUỆ được tham gia góp vốn kể từ khi luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021. Ka-Uni chia theo tác quyền MBTAG như sau:
[M]: Đóng gói tài sản trí tuệ
[B]: Định giá tài sản trí tuệ
[T]: Chuyển giao quyền sở hữu tài sản trí tuệ
[A]: Góp vốn bằng tài sản trí tuệ
[G]: Gọi vốn cho doanh nghiệp có tài sản trí tuệ

Những giá trị này không chỉ giúp trong số hơn 5 triệu doanh nghiệp và các sinh viên, học sinh 63 tỉnh thành được nhận quyền lợi hợp pháp khi đóng gói TÀI SẢN TRÍ TUỆ mà sẽ trao lại cho các thế hệ sau được tiếp cận, học hỏi, duy trì trên hành trình 1.000 năm dựa trên tư duy mà viện Cambridge, Anh đã xây dựng, phát triển bền vững đến nay hơn 814 năm. Ka-Uni phân chia khách hàng mục tiêu theo tác quyền MBTAG như sau:
[M]: Doanh nghiệp siêu lớn
[B]: Doanh nghiệp lớn
[T]: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)
[A]: Doanh nghiệp siêu nhỏ
[G]: Học sinh, sinh viên

Tầm nhìn KA-Uni

Tầm nhìn

KA-Uni hướng đến xây dựng một nền tảng giáo dục, đào tạo và đóng gói TÀI SẢN TRÍ TUỆ vững chắc tích hợp bởi công nghệ cao Ai, Big Data, Blockchain, NFT, DAO. Trên hành trình xây dựng, phát triển bền vững chiến lược ngắn hạn (195 năm) và chiến lược dài hạn (1.000 năm), Ka-Uni nói riêng và King Attorney nói chung sẽ giúp cho các thế hệ sinh viên, các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác chiến lược và các thế hệ sau được hưởng những giá trị, quyền lợi được lưu trữ tại nền tảng này.

Sứ mệnh KA-Uni

Sứ mệnh

KA-Uni với vai trò đào tạo, đóng gói TÀI SẢN TRÍ TUỆ cung cấp nền tảng đóng gói TÀI SẢN TRÍ TUỆ, đưa ra tác quyền mẫu MBTAG cho Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung. Tích hợp lợi ích bền vững của các cá nhân, đơn vị trên tinh thần hiệu quả, an toàn, công khai, minh bạch.

Giới thiệu Ka-Uni
KaUni - Dự án của KING ATTORNEY
Trở thành đối tác của chúng tôi

Trở thành đối tác của chúng tôi

Để xây dựng một nền tảng (platform) đào tạo, đóng gói TÀI SẢN TRÍ TUỆ chuyên nghiệp, vững chắc, từng bước phát triển 63 tỉnh thành và trong số 190 nước của Liên hiệp quốc thì không thể thiếu sự đồng hành của những đối tác tiềm năng. Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, KA-Uni rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý đối tác.
Xem thêm

Quyền lợi đối tác

Quyền lợi đối tác

[M]: Được xác thực, chuyển giao công thức đóng gói TÀI SẢN TRÍ TUỆ
[B]: Được tham gia vào hệ sinh thái của King Attorney trong nước và Meta Arbitration King trong số 190 nước của Liên hợp quốc
[T]: Được giới thiệu TÀI SẢN TRÍ TUỆ trong nước và trong số 190 nước của Liên hợp quốc
[A]: Được TƯ VẤN RỦI RO khi tham gia các giao dịch liên quan đến TÀI SẢN TRÍ TUỆ
[G]: Được THU LỢI NHUẬN nếu Quý đối tác đồng ý chuyển nhượng và/hoặc chuyển giao quyền sử dụng và/hoặc đồng ý cho KA-Uni cùng khai thác TÀI SẢN TRÍ TUỆ trong nước và trong số 190 nước của Liên hợp quốc và được phân chia lợi nhuận theo tiêu chí 22%:78%.