KA-UniKA-Uni
Đóng gói

Đóng gói

“ĐÓNG GÓI” Tài sản trí tuệ (TSTT) bởi KA-Uni là thủ tục pháp lý nhằm xác lập quyền sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức đối với TSTT dựa trên tác quyền MBTAG. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp giải pháp chuyên nghiệp và toàn diện để bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ. Quy trình này không chỉ giúp xác lập quyền sở hữu cho cá nhân và tổ chức dựa trên tác quyền MBTAG mà còn chống lại sự xâm phạm, làm giả và ăn cắp chất xám.

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ việc đăng ký nhãn hiệu, tác quyền, đến kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, và duy trì tên miền, đồng thời cung cấp các giải pháp bảo vệ chỉ dẫn địa lý và tên thương mại.

Với đội ngũ luật sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo minh bạch, công bằng và hiệu quả, giúp khách hàng không chỉ bảo vệ mà còn tối ưu hóa giá trị kinh tế từ tài sản trí tuệ thông qua việc định giá, góp vốn bằng tài sản trí tuệ dựa trên tác quyền MBTAG.

Quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và nộp lệ phí đăng ký

Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua các hình thức sau:

 • Nộp đơn trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Thành phố Đà Nẵng.
 • Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn thông qua hệ thống bưu điện đến trụ sở của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ.
 • Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Ngay khi nộp đơn đăng ký, người nộp đơn phải nộp lệ phí đăng ký cho Cục Sở hữu trí tuệ.

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ cho mỗi đơn

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Thời gian thẩm định hình thức: 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thời hạn công bố Đơn trên Công báo của Cục sở hữu trí tuệ: 02 tháng

 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)
 • Phí công bố đơn: 120.000 đồng

Bước 3: Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu

Thời gian thẩm định nội dung của nhãn hiệu: 09-12 tháng

 • Phí thẩm định nội dung: 550.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ) (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm: 120.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)
  • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng/mỗi đơn/mỗi yêu cầu (nếu có yêu cầu)

Bước 4: Thông báo dự định cấp/ từ chối cấp văn bằng

Kết thúc thời gian thẩm định nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và ghi rõ lý do.

 • Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng
 • Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (được áp dụng khi công bố thông tin và đăng bạ về nhãn hiệu)

Bước 5: Nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng, người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng nhãn hiệu.

Cục Sở hữu trí tuệ cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu trong thời gian 01-02 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:120.000 đồng (cho 1 nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên, từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1nhóm)

Các khoản phí liên quan

Căn cứ vào Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về phí và lệ phí đăng ký nhãn hiệu hiện nay như sau: Các khoản phí liên quan đến đăng ký và quản lý nhãn hiệu bao gồm:

 • Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ: Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ cho mỗi nhãn hiệu trong mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ trong vòng 10 năm là 700.000 đồng.
 • Phí thẩm định đăng ký quốc tế về nhãn hiệu: Phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam là 2.000.000 đồng. Phí thẩm định sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn, mở rộng lãnh thổ, hạn chế danh mục sản phẩm, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực nhãn hiệu đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam là 1.000.000 đồng.
 • Phí riêng đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam: Phí thẩm định đơn cho mỗi nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ là 3.600.000 đồng, còn phí thẩm định đơn gia hạn cho mỗi nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ là 3.200.000 đồng.