KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
2024-01-24

CÔNG TY CP KING ATTORNEY VÀ TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐHQG-HCM (IEC) KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

CÔNG TY CP KING ATTORNEY VÀ TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐHQG-HCM (IEC) KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Chiều nay, ngày 24/01/2024, Công ty CP King Attorney với sứ mệnh phát triển tri thức và tài sản trí tuệ thông qua nền tảng KA-Uni, đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (IEC). Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hợp nhất sức mạnh của hai đơn vị, với mục tiêu tạo ra sự kết hợp độc đáo giữa kiến thức pháp luật và công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

17607f2e8b5f2101784e.jpg

King Attorney - KA-Uni: Nền tảng “Đóng gói" Tài sản trí tuệ 

Công ty CP King Attorney hoạt động trong lĩnh vực pháp luật và công nghệ thông qua việc tích hợp và phát triển, xây dựng nền tảng App KA tích hợp các văn bản pháp luật, KA-Uni: Đóng gói tài sản trí tuệ dựa trên tác quyền MGTAG được bảo trợ bởi pháp luật và hướng tới vận hành bởi công nghệ cao Ai, Big Data, Blockchain, NFT, DAO. 

IEC - Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM: kết nối đổi mới sáng tạo 

Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) là đơn vị có chức năng đào tạo, nghiên cứu, triển khai các dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và đầu tư nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) là một đơn vị uy tín và có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự nghiệp khởi nghiệp. Với sứ mệnh kết nối các trường Đại học, Viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, IEC đã tạo ra nhiều cơ hội hợp tác và thành công trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

176d9c246855c20b9b44.jpg

Hợp tác trong việc đóng gói tài sản trí tuệ trên nền tảng KA-Uni

Sự kết hợp giữa King Attorney và IEC không chỉ tập trung vào việc đào tạo và phát triển kiến thức mà còn “Đóng gói tài sản trí tuệ" trên nền tảng KA-Uni. Nền tảng KA-Uni sẽ trở thành nơi tích hợp và “ĐÓNG GÓI TÀI SẢN TRÍ TUỆ" và tổ chức các khóa đào tạo. Các chương trình đào tạo trên KA-Uni sẽ kết hợp sâu về pháp luật và công nghệ, giúp các học viên hiểu rõ hơn về cách sử dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa khả năng sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ. Điều này sẽ giúp học viên trang bị cho bản thân và doanh nghiệp của họ sự sáng tạo và khả năng tạo ra giá trị mới. Ngoài ra, sự kết hợp này cũng sẽ thúc đẩy việc chia sẻ tri thức và tạo ra cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa các chuyên gia và nhà nghiên cứu từ cả hai phía, đồng thời khuyến khích sự phát triển của các dự án đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao trong pháp luật và các lĩnh vực liên quan.

TS.LS. Đỗ Hữu Chiến - Tổng giám đốc Công ty CP King Attorney, chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khích về sự hợp tác này với Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa hai bên sẽ tạo nên sự khác biệt và thúc đẩy sự phát triển của cả hai đơn vị." Ông Lê Nhật Quang - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) bổ sung: "Hợp tác với King Attorney sẽ giúp chúng tôi nâng cao khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thông qua sự kết hợp của kiến thức pháp luật và công nghệ hiện đại. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và đóng góp vào sự phát triển của cả Việt Nam và khu vực."

f1f418b4ecc5469b1fd4.jpg

Sự kết hợp giữa King Attorney và IEC là một bước tiến lớn trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển trong lĩnh vực pháp luật và công nghệ. Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho King Attorney và IEC mà còn mang lại những cơ hội mới cho cả cộng đồng doanh nghiệp, sinh viên, nhà nghiên cứu và những ai đang quan tâm đến sự kết hợp giữa pháp luật và công nghệ. Các khóa học và tài liệu trên nền tảng KA-Uni sẽ là nguồn kiến thức quý báu, giúp đào tạo và phát triển trong sự đổi mới và sáng tạo.