KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT) thành phố Hồ Chí Minh là trường đổi mới sáng tạo, trường hiện có quy mô đào tạo 51 chuyên ngành giành cho bậc đại học, 12 ngành trình độ thạc sĩ, 4 ngành đào tạo tiến sĩ và 1 chương trình đào tạo liên kết quốc tế. Hiện nay, trường có 04 cơ sở đào tạo nằm tại các khu vực trung tâm thành phố như Quận 4, Quận 7, Quận 12 và khu công nghệ cao- TP. Thủ Đức. 

Vào ngày 13/7/2023 King Attorney và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thống nhất hợp tác bền vững thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Trang chủ - Đại học Nguyễn Tất Thành (ntt.edu.vn)