KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH (UEF)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH (UEF)

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) với mục tiêu đề cao chất lượng, Hiện nay, trường đã phân loại thành 11 chuyên ngành đào tạo cho sinh viên. UEF có 02 trụ sở đặt tại tọa lạc trung tâm thành phố với giao thông và hệ thống học tập hiện đại, nhờ đó UEF sẽ mang lại những bước tiến mới trong tương lai.

Vào ngày 24/02/2023 King Attorney và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) đã thống nhất hợp tác bền vững thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

UEF - Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh