KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG (MITC)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG (MITC)

Trường cao đẳng Công thương miền Trung (MITC) trực thuộc Bộ Công Thương, trải qua hơn chặng đường 45 năm thành lập và phát triển, với thế mạnh đào tạo các nhóm chuyên ngành về cơ khí, tin học, điện tử, kỹ thuật và công nghệ hóa- tài nguyên, môi trường. Trường có 2 trụ sở nằm tại Phú Yên thuận lợi cho việc học tập đi đôi với ứng dụng. 

Vào ngày 10/8/2023 King Attorney và Trường cao đẳng Công thương miền Trung (MITC) đã thống nhất hợp tác bền vững thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG MIỀN TRUNG (mitc.edu.vn)