KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
TRUNG TÂM ƯƠM TẠO KHỞI NGHIỆP SÔNG HÀN

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO KHỞI NGHIỆP SÔNG HÀN

Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông Hàn - Songhan Incubator (SHi) là một trong những vườn ươm tư nhân đầu tiên tại Việt Nam với định hướng tập trung thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ươm tạo các Startups du lịch thông minh. SHi nằm tại vị trí 01-03 Hồ Quý Ly, phường Thanh Kê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. 

Vào ngày 29/9/2023 King Attorney và Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông Hàn đã thống nhất hợp tác bền vững thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

2030 DA NANG - Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (SHI)