KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
THE VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE IN SINGAPORE (VIETCHAM SINGAPORE)

THE VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE IN SINGAPORE (VIETCHAM SINGAPORE)

The Vietnam Chamber of Commerce in Singapore gọi tắt là “VietCham Singapore” được thành lập vào năm 2013 với mục tiêu chính là thúc đẩy một mạng lưới gắn kết cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Singapore. Hoạt động với tư cách là cơ quan đại diện bảo vệ lợi ích tập thể của các doanh nghiệp Việt Nam, ủng hộ việc tăng cường thương mại, dịch vụ và đầu tư song phương giữa Việt Nam, Singapore và bối cảnh khu vực rộng lớn hơn.

Vào ngày 11/12/2023 King Attorney và The Vietnam Chamber of Commerce in Singapore đã thống nhất hợp tác bền vững thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

https://vietcham.org.sg/