KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
NGÔ QUANG VINH

NGÔ QUANG VINH

Ngô Quang Vĩnh là chuyên gia với hơn 20 năm gắn bó trong ngành đào tạo kỹ năng và tư duy cho hàng trăm học viên trong và ngoài nước, bao gồm cá nhân và doanh nghiệp.