KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
CÔNG TY TNHH HKFARM TÂN TRIỀU

CÔNG TY TNHH HKFARM TÂN TRIỀU

Công ty TNHH HK FARM Tân Triều với thế mạnh thiết lập, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần cải thiện phương thức canh tác nông nghiệp Việt.

https://hkfarm.vn/