KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAGNOLIA LAW

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAGNOLIA LAW

Công ty Luật TNHH Magnolia Law (tên giao dịch bằng tiếng Anh là “Magnolia Law Firm”), là công ty luật cung cấp các dịch vụ và giải pháp pháp lý uy tín và chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Vào ngày 21/12/2023 King Attorney và Công ty Luật TNHH Magnolia Law đã thống nhất hợp tác bền vững thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

http://magnolialaw.com.vn/