KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ MH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ MH

Công ty cổ phần truyền thông giải trí MH với thế mạnh về truyền thông, giải trí sẽ là đối tác tiềm năng đồng hành cùng King Attorney Law Firm (KALF) trong các chương trình, sự kiện của KALF.