KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MOCAFUND

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MOCAFUND

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế MOCAFUND là công ty đào tạo và tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, thiết kế lộ trình IPO. Là đối tác chiến lược của MOC CAPITAL GLOBAL - tổ chức quỹ đầu tư nước ngoài với kinh nghiệm thực chiến, đã tư vấn và đưa nhiều doanh nghiệp thành công niêm yết trên sàn chứng khoán. 
Vào ngày 23/02/2024 King Attorney và. Công ty Cổ Phần Quốc Tế MOCAFUND đã thống nhất hợp tác bền vững thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

https://mocafund.vn/