KA-UniKA-Uni
Giới thiệu Ka-Uni
Trở về

Gọi vốn cho doanh nghiệp có Tài sản trí tuệ

1. Định nghĩa

Gọi vốn (Tiếng Anh: crowdfunding) là hình thức kêu gọi sự góp đỡ của cộng đồng để giúp chủ một dự án hay người nghĩ ra một ý tưởng hoàn thành những dự án hay sản phẩm của họ khi họ có ý tưởng nhưng lại không có tiền để thực hiện dự án của mình.

2. Phân loại

  • Tìm kiếm nguồn vốn từ ngân hàng.
  • Kêu gọi vốn thông qua các thương vụ cho nhà khởi nghiệp.
  • Kêu gọi vốn từ khách hàng, đối tác.
  • Tham gia chương trình kêu gọi vốn.
  • Thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm.
  • Nguồn vốn từ cộng đồng.
  • Nguồn vốn từ bạn bè, gia đình.
  • Gọi vốn từ các cá nhân, tổ chức quốc tế như ở các nước Singapore, Hoa Kỳ…

3. Lợi ích

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều nắm giữ các tài sản trí tuệ nhưng chưa thực sự nhận biết và khai thác một cách có hiệu quả, tối đa những giá trị từ loại tài sản này. Trong khi đó, lợi ích về kinh tế mà chúng mang lại có tiềm năng vô cùng to lớn và giúp cho doanh nghiệp gia tăng giá trị của mình, phục vụ tốt hơn cho quá trình kêu gọi vốn đầu tư vào doanh nghiệp cũng như tạo ấn tượng với các nhà đầu tư trong hay ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế.

Ka-Uni hỗ trợ tư vấn triển khai và giúp các doanh nghiệp có tài sản trí tuệ kết nối với hệ sinh thái trong nước lẫn quốc tế nhằm phục vụ cho quá trình kêu gọi vốn đầu tư, khai thác hiệu quả các tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp đang nắm giữ.