KA-UniKA-Uni
Giới thiệu Ka-Uni
Trở về

Đóng gói Tài sản trí tuệ

1. Khái niệm

Tài sản trí tuệ (TSTT) đề cập đến những thành quả phát sinh từ quá trình lao động trí óc, tư duy và sáng tạo của con người, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Loại tài sản này có thể đem lại giá trị lớn do khả năng tạo ra lợi nhuận.

Đóng gói TSTT là quá trình thực hiện đảm bảo tài sản trí tuệ của bạn được bảo vệ một cách toàn diện, làm tăng giá trị cho doanh nghiệp của bạn, ngay cả sau khi tài sản đó được nhà nước công nhận bảo hộ. King Attorney - Đồng hành cùng bạn, bảo vệ sáng tạo của bạn.

2. Phân loại

Tài sản trí tuệ bao gồm: tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, chương trình phát sóng; sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, tên thương mại; bí quyết kinh doanh, công thức pha chế; giống cây trồng mới, phần mềm máy tính...

3. Lợi ích

Khi khách hàng tham gia dịch vụ "Đóng gói sở hữu trí tuệ" sẽ có những quyền lợi cụ thể về cả giá trị vật chất lẫn tinh thần. Đây là một trong những bước đầu King Attorney tiến hành thao tác việc bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng bằng cách tạo một hộc riêng trong App KAUni, khách hàng sẽ được khai thác tài sản trí tuệ của mình. Trong trường hợp người khác xâm phạm đến tác quyền của khách hàng thì KAUni sẽ là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.