KA-UniKA-Uni
Ka-Uni
2024-01-29

Quyền được thừa kế tác phẩm

Quyền được thừa kế tác phẩm

Anh Xuân là một tác giả nổi tiếng của cuốn sách “Cuộc đời là bể khổ”. Anh Xuân có một người vợ tên là chị Sang. Anh Xuân không may đột ngột qua đời và không để lại di chúc. Vậy, chị Sang có quyền được thừa kế tác phẩm không? Chị Sang được quyền thay thế tên tác phẩm không?

TRẢ LỜI:

- Căn cứ vào Điều 40 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009, 2019, 2022 quy định:

Điều 40 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

     “Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này.”

Đặt vào tình huống trên, Anh Xuân không để lại di chúc, quyền tác giả được thừa kế theo pháp luật và người thừa kế là chị Sang, thuộc hàng thừa kế thứ nhất (Khoản a, điểm 1, Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015).

- Căn cứ vào Khoản 3, Điều 19 và Điều 20, Điều 40 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009, 2019, 2022 thì quyền đổi tên cho tác phẩm không được để thừa kế lại cho người khác. Vì vậy, sau khi nhận thừa kế quyền tác giả, chị Sang không được đổi tên cuốn sách “Cuộc đời là bể khổ” .