top of page
columns-with-shadows-deep-perspective 234.jpg
Vietcham

Vietcham

Phòng Thương mại Việt Nam tại Singapore , sau đây gọi tắt là “ VietCham Singapore ” được thành lập vào năm 2013 với mục tiêu chính là thúc đẩy một mạng lưới gắn kết cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Singapore.

Chúng tôi kiên định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của các thành viên. Nếu bạn đang tìm cách tạo dựng các mối quan hệ kinh doanh vô giá, có được những hiểu biết toàn diện về thị trường Singapore, nâng cao sự nhạy bén trong nghề nghiệp và kiến ​​thức chuyên môn về ngành cụ thể hoặc tận dụng các dịch vụ đa dạng của chúng tôi, VietCham Singapore sẵn sàng hỗ trợ.

Chúng tôi trân trọng gửi lời mời tới các cá nhân và tổ chức mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại và thương mại giữa Việt Nam và Singapore.

bottom of page