top of page
columns-with-shadows-deep-perspective 234.jpg
Sông Hàn

Sông Hàn

Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn – Songhan Incubator (SHi) là một trong những Vườn ươm tư nhân đầu tiên tại Việt Nam với mục tiêu tập trung thúc đẩy xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo và Ươm tạo các Startups Du lịch thông minh.

bottom of page