top of page
Group 479_edited.jpg

Nhãn hiệu cà phê được bảo hộ như thế nào, có được góp vốn vào doanh nghiệp không?


Nhãn hiệu cà phê được bảo hộ như thế nào, có được góp vốn vào doanh nghiệp không?
Nguồn hình ảnh: Internet

Anh A kinh doanh cà phê có thiết kế logo Cà phê X để khách hàng nhận biết thương hiệu kinh doanh của anh. Sau một thời gian kinh doanh nhiều người cảm thấy thích thú với Logo Cà phê X của anh A thiết kế. Lo sợ logo Cà phê X bị đạo nhái ảnh hưởng đến lợi ích kinh doanh của anh A. Vậy anh A phải làm gì để bảo vệ logo Cà phê X khỏi bị đạo nhái ? Khi thương hiệu Cà phê X của anh A trở nên nổi tiếng vậy thì anh A có được góp vốn bằng thương hiệu Cà phê X này hay không ?

TRẢ LỜI:

1.Logo Cà phê X của anh A có phải là đối tượng được pháp luật bảo hộ ?

Đầu tiên cần phải xác định Logo Cà phê X của anh A có phải là đối tượng được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ hay không ?

Theo quy định tại tại khoản 1 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định những đối tượng là quyền sở hữu trí tuệ như sau:

  • Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

  • Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

  • Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhãn hiệu của anh A được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ.

Như vậy Logo Cà phê X của anh A cần được xác định là nhãn hiệu nhằm phân biết hàng hóa, dịch vụ kinh doanh của anh A được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ.

2. Anh A có thể làm thế nào để bảo hộ Logo Cà phê X ?

Để anh A có căn cứ bảo hộ Logo Cà Phê X thì anh phải bắt buộc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với Logo Cà phê X. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019 có nội dung quy định về việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ như sau:

  • Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  • Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

  • Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo quy định trên anh A muốn bảo vệ nhãn hiệu là Logo Cà phê X thì anh A phải làm thủ tục cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Anh A có góp vốn bằng nhãn hiệu là Logo Cà phê X hay không ?

Việc góp vốn chính là góp tài sản của mình vào công ty để tạo thành vốn điều lệ trong công ty theo quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020.

Khoản 01 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 có nội dung quy định đối với tài sản góp vốn như sau:

  • Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Như vậy quyền sở hữu trí tuệ của anh A cụ thể là nhãn hiệu Cà phê X được phép góp vốn vào doanh nghiệp bởi nó cũng là loại tài sản pháp luật cho phép để góp vốn.


45 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page